Αμεσότητα

Αποτελεσματικότητα

Συνέπεια

Υπηρεσιες

Απεντομώσεις

Η αντιμετώπιση των εντόμων σε έναν χώρο, ανάλογα τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να στηριχθεί σε χημικές εφαρμογές, σε μεθόδους χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων ή στο συνδυασμό τους.

Μυοκτονίες

Η καταπολέμηση των τρωκτικών γίνεται: Με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών ασφαλείας εσωτερικά (με περιορισμούς) και εξωτερικά της εγκατάστασης, το άνοιγμα των οποίων επιτρέπεται μόνο με κλειδί, όπου τοποθετείται το μυοκτόνο σκεύασμα.

Μικροβιοκτονίες

Η μικροβιακή απολύμανση έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν μολυσματικές ασθένειες ή και επιδημίες, σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, τουαλέτες και αποδυτήρια.

Απωθήσεις - Απομακρύνσεις

Τα οικόσιτα αδέσποτα ζώα που εισέρχονται σε χώρους υψηλής υγειονομικής σημασίας, μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού παρασίτων που μεταφέρουν.